QR codes

Za sve, za ugostitelje, obrte, firme,…

Profil QR Codes

Preuzimte QR  code i kreirajte svoj profil sa svim Informacijama

WiFi QR Codes

Pomoću skeniranja QR Codea – automatsko spajanje na internet

Cjenici QR Codes

Pomoću skeniranja QR Codea – otvaranje cjenika

Multi QR Codes - Google maps, artikli, lokali,..

Kreiranje više QR kodova za različite pozicije, bez profila

QR Codes - Vaš prijedlog

Trebate 50, 1000 – QR kodova za Vaš projekt?

SCAN QR Codes - Analytics

Naš sustav nudi analitiku skeniranja QR kodova.